O nás

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI DKO s.r.o. 

 

Od počátku činnosti měl Dům kultury právní subjektivitu měnící se s různým politickým prostředím. Na počátku to byla společnost DK ROH, resp. DKT ROH, podléhající svému zřizovateli a nadřízenému orgánu Krajské odborové radě. Financování této společenské příspěvkové organizace probíhalo ze tří zdrojů: dotace ÚRO, příspěvky závodních odborových organizací a fondů kulturních a sociálních potřeb, vlastní zdroje DKT ROH (nájmy, kursovné, vstupné). V 70. letech začal společnost finančně podporovat také Městský národní výbor. Do roku 1989 se v Domě kultury kromě kulturních a společenských aktivit, soustředila i činnost zájmových kroužků.

V roce 1992 se v důsledku celospolečenských změn umožněných Sametovou revolucí změnil název a právní forma společnosti na DKO s.r.o. Z důvodů zaniknutí externích zdrojů se mění i forma financování. Po složitých začátcích se společnost stabilizovala a ukázala se jako životaschopná. V úvodu byla výrazně závislá na finanční podpoře města, ale ta měla od roku 2009 výrazně klesající tendenci. 

 

V současné době zajišťuje DKO s.r.o. kulturní, společenskou a výchovně vzdělávací činnost pro občany v každém věku. V průběhu dlouholeté činnosti se stala část budovy C středobodem společenského a kulturního života v Jihlavě. Každoročně se zde konají koncerty různých hudebních žánrů, divadelní představení, přehlídky dětských folklorních souborů, výstavy, baletní a operní představení apod. Do roku 2009 se společnost podílela významnou měrou i na pořádání Festivalu sborového umění. Od takřka samotného začátku jsou sály DKO hlavním prostorem pro MFDF – Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Výrazným projektem je Festival vína, přičemž se v roce 2023 uskutečnil už 13. ročník. Neodmyslitelnou součástí programu DKO jsou maturitní a firemní plesy, kongresová činnost a velká oblast seminářů, školení a kvalifikačních kursů.

Vedle kulturních aktivit zůstává jako dominantní činnost poskytování podnájmů a poskytování služeb s tím souvisejících. Jedná se o majoritní zdroj příjmů DKO s.r.o. Dvě administrativní části nemovitosti (A, B) jsou využívány Finančním úřadem pro Kraj Vysočinu. Ke krátkodobému podnájmu jsou určeny divadelní a společenský sál, salonek, malá učebna a prostory malé scény.

Dlouholetými partnery při zajištění programu jsou Filharmonie G. Mahlera Jihlava, NIPOS ARTAMA, VM ART production, s.r.o., VIP Art Company, Agentura Židek, JT PROMOTION s.r.o., 100PROmotion a mnozí další.

Ředitelé nebo jednatelé DKT ROH a DKO s.r.o. od roku 1961:

Václav Baloun            1961 – 31.1.1978

Josef Černý          1.2.1978 – 30.6.1987

Radek Blecha       1.7.1987 – 31.12.2009

Věra Podhorská    1.1.2010 – 31.10.2018

Petr Palovčík        1.11.2018 – doposud     

 
HISTORIE BUDOVY DOMU KULTURY

1957

Zahájení výstavby Domu kultury financované z investičního fondu Ústřední rady odborů (ÚRO). Vítězi architektonického řešení víceúčelového administrativně kulturního domu se stali mladí architekti manželé Machoninovi.

1961

Dokončení stavby a její slavnostní otevření 30.12.1961. Vlastníkem stavby byla Ústřední rada odborů. Unikátní nadčasové řešení Machoninových slouží veřejnosti dodnes.

1977

Plynofikace kotelny ústředního vytápění

1990

Polistopadové změny daly vzniknout Majetkové správní a delimitační unii odborových svazů, která přebírá vlastnictví Domu kultury

1992

Zahájení generální opravy jeviště divadelního sálu, modernizace světelné a zvukové aparatury, výměna parket ve společenském sále (1992/1993).

1993

Zahájení realizace nástavby 4.patra budovy Domu kultury pro sídlo Finančního úřadu podle projektu architektky paní PhDr. Věry Machoninové.

1994

Dokončení nástavby a její předání uživateli.

1997

Zahájení etapové rekonstrukce elektrického vedení a rozvodů, dokončeno v roce 2008.

1998

Rekonstrukce kanalizace směrem do Havlíčkovy ulice a rozšíření parkoviště s vybudováním veřejného osvětlení (akce Města Jihlavy).

2001

Předláždění chodníku podél budovy Domu kultury směrem do Havlíčkovy ulice.

2002

Vlastnictví nemovitosti přechází na 5 odborových svazů.

2003

Zahájení postupné rekonstrukce sociálních zařízení. 

Zahájení rekonstrukce kuchyně dle evropských norem.

2004

Dokončení rekonstrukce kuchyně a bufetového zázemí společenského sálu včetně nového vybavení.

2005

Výměna výtahu v části C - osobní.

2007

Přestavba hlediště malé scény.

2009

Výměna celoplošných oken po obou stranách společenského sálu.

Výměna výtahu v části C - nákladní.

2010

Rekonstrukce kotelny a změna topného média.

2011

Rekonstrukce pivnice, resp. podlahy a sociálního zařízení.

2012

Zateplení nástavby a severní fasády části C.

2013

Stavební úpravy pro rozšíření finančního úřadu.

2014

Výměna křesel a opravy dřevěných prvků, modernizace osvětlovací techniky v divadelním sále.

Výměna všech závěsů ve společenském sále.

2015

Rekonstrukce a modernizace elektrické rozvodny.

Výměna všech závěsů v předsálí divadelního sálu.

Modernizace bývalé restaurace na salonek DKO s.r.o.

2016

Výměna oken a obnova bílé fasády - jižní a východní strana budovy.

Modernizace bufetu u divadelního sálu a zavedení EET.

Rekonstrukce podlahy v salonku u společenského sálu. 

2017

Rekonstrukce sociálního zařízení ve foyer divadelního a společenského sálu.

2018

Výměna oken - severní a západní strana budovy.

2019

Výměna oken u vchodové stěny do sálů a výměna oken a oprava fasády z ulice Tolstého.

DKO s.r.o., největší poskytovatel kulturních aktivit v Jihlavě, užívá od července 2019 zcela nové logo, a přizpůsobí mu i grafický styl propagačních materiálů, plakátů, letáků, nebo pravidelného Zpravodaje. Nové logo vychází z dominantních prvků budovy a má lépe symbolizovat i činnost společnosti. Autorkou nového vizuálního stylu je Eva Bystrians

2020

Celková rekonstrukce recepce – vstup na FU.

Generální oprava klavírního křídla Petrof. 

2022

Přestavba tanečního tréninkového malého sálu na administrativní prostory pro HC DUKLA Jihlava.

2023

Instalace klimatizace pro 4. patro části budovy A a B. 

 

 

 

Chci dostávat novinky na e-mail
DKO
DKO
DKO
DKO
DKO
DKO
DKO
DKO
DKO